perheterapia-iso

Familjeterapi

Familjeterapi kan vara till hjälp då relationerna inom familjen känns svåra eller konfliktfyllda. I familjeterapi kan man delta i olika konstellationer enligt hur det känns. Det kan vara bara de vuxna som deltar, en del av familjen, hela familjen eller så kan även bara en enskild familjemedlem delta. Tillsammans diskuterar vi situationen och försöker hitta sätt för familjen att förstå och kommunicera med varandra på ett mera fungerande sätt.

I familjeterapi strävar man till att stöda familjen, se på bakomliggande orsaker till situationen familjen befinner sig i och kartlägga möjligheter att påverka situationen i önskvärd riktning.

Tibast mottagning ligger i Ängskulla, Esbo men jag har även möjlighet att enligt överenskommelse ta emot kunder i centrum av Helsingfors.