Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta ja konsultointia yksilöille, tiimeille, ryhmille ja organisaatioille.

Työnohjaus on tavoitteellinen prosessi, jossa yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa keskustelujen, reflektion ja joskus erilaisia menetelmiä hyödyntämällä tarkastellaan tilanne työpaikalla.

Tämä antaa mahdollisuuden pysähtyä ja keskustella työhön liittyvistä teemoista. Työnohjaus antaa tukea ja tukee jaksamista työpaikalla, erityisesti muutos- ja ristiriitatilanteissa. Työnohjaus kohdistuu yksilöihin – sekä johtoasemassa oleviin että tarpeen mukaan muihin. Työnohjaus sopii myös työryhmille, joilla on sille selkeä tarve tai joille on hyödyllistä tarkastella ja reflektoida teemoja liittyen omaan työhön.

Kyse voi olla yksittäisistä tapahtumista, prosesseista ja ilmiöistä, jotka ilmenevät työpaikalla. Asiat voivat liittyä sekä asiakkaisiin että työntekijöiden välisiin suhteisiin. Työnohjauksella on monia positiivisia vaikutuksia. Työnohjauksen avulla tuetaan työhyvinvointia ja ylläpidetään työkykyä. Monet kokevat, että jaksavat paremmin ja työtehtävien hallinta tuntuu helpommalta. Työnohjaus voi myös olla hyödyksi, kun työpaikalla tapahtuu isoja muutoksia tai ilmenee yllättäviä ristiriitatilanteita.

Asiakkaan tarve määrittelee työnohjauksen tavoitteet. Yleensä työnohjaajan tapaamiset järjestetään noin neljän viikon välein ja koko prosessi kestää puolesta vuodesta moneen vuoteen. Myös työnohjaustilanteiden pituus vaihtelee. Useammin työnohjaukseen varataan 60–120 minuuttia riippuen ryhmän koosta.

Työnohjaus soveltuu mm sosiaalialan sektorille: lastensuojelu ja perhesosiaalityö (myös SYTY-osaamista), vammaispalvelu ja aikuissosiaalityö, sekä sivistystoimen sektoreille, oppilashuolto, varhaiskasvatus, koulut ja nuorisotoimi.

Olen sitoutunut noudattamaan Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita

Tibastin vastaanotto sijaistee Espoon Niittykummussa, missä suurin osa yksilötyönohjauksista toteutetaan. Ryhmätyönohjaus voidaan järjestää asiakkaan tiloissa, ensisijaisesti kuitenkin Uudenmaan alueella.

kaktukset

Organisaatiokonsultointi ja koulutukset

Organisaatiokonsultoiti lähtee liikkeelle organisaation tarpeista. Kyse voi olla organisaation ja sen toiminnan kehittämisestä esim. muutosten yhteydessä.

Toimeksiannot suunnitellaan tilaajan kanssa, ne voivat olla esim. koulutuksia, kehittämispäiviä, kehittämisprosesseja sekä selvityksiä.