Arbetshandledning

Jag erbjuder arbetshandledning och konsultering till individer, grupper och olika organisationer.

Arbetshandledning är en målinriktad process där man tillsammans med en utbildad handledare genom samtal, reflektion, ibland med hjälp av olika metoder granskar situationen på arbetsplatsen.

Arbetshandledning riktar sig till individer, ofta personer i ledande ställning men även andra, och grupper i arbetslivet som har behov och nytta av att undersöka och reflektera över frågor i anslutning till det egna arbetet. Det kan vara frågan om enskilda händelser, processer och fenomen som uppstår på arbetsplatsen, både i förhållande till kunder och mellan de anställda.

Arbetshandledning har många positiva effekter. Med hjälp av arbetshandledning stöder man välmående på arbetsplatsen och därmed upprätthålls även arbetsförmågan. Många upplever också att de orkar bättre och får mera struktur och kontroll kring olika arbetsrelaterade situationer, vilket oftast känns bra. Arbetshandledning kan även användas då det sker förändringar eller existerar konfliktsituationer på arbetsplatsen.

Kundens behov avgör vilka målsättningar som uppställs för handledningen samt hur länge den pågår. Vanligtvis träffas man var fjärde vecka i allt från ett halvt år till flera år. Även längden på handledningstillfällena kan variera. Oftast bokar man in en tid på mellan 60 och 120 minuter, anpassat till behoven och gruppens storlek.

Arbetshandledning lämpar sig väl för bl.a den sociala sektorn: barnskydd och familjesocialarbete (även SYTY-kunnande), handikappsektorn och vuxensocialarbete, och bildningssektorn: elevvården, småbarnspedogogiken, skolor och ungdomsväsendet.

Jag har förbundit mig till att följa Suomen työnohjaajat ry:s etiska principer

Tibast mottagning ligger i Ängskulla, Esbo där de flesta arbetshandledningar för individer äger rum. Då det gäller arbetshandledning för grupper har jag möjlighet att komma till kunden. I första hand rör jag mig inom Nylands gränser men även andra orter är möjliga, allt enligt överenskommelse.

kaktukset
kaktukset

Organisationskonsultation och utbildningar

Organisationskonsultation utgår från organisationens behov. Det kan vara frågan om utveckling av organisationen och dess verksamhet t.ex i samband med förändringar.

Uppdragen planeras tillsammans med uppdragsgivaren, t.ex utbildningar, utvecklingsdagar, utvecklingsprocesser och utredningar.