pariterapia-iso

PARTERAPI

Har ni svårt att kommunicera med varandra? Känns det som att samma konflikt upprepar sig om och om igen? Problem i parrelationen förekommer hos de flesta och då kan parterapi vara till hjälp. Parförhållandet är ofta det viktigaste förhållande vi har. Ett gott och nära parförhållande främjar både parets och därmed även hela familjens hälsa och välmående.

I parterapi strävar man till att öka förståelsen för varandra genom att i lugn och ro få stöd och hjälp att kommunicera. Bägge parter ges utrymme och plats för att uttrycka sina känslor och behov. Tillsammans försöker vi förstå vad som ligger bakom dessa. I mitt arbete med par använder jag mig också av principerna för emotionellt fokuserad parterapi (EFCT).

Tibast  mottagning ligger i Ängskulla, Esbo men jag har även möjlighet att enligt överenskommelse ta emot kunder i centrum av Helsingfors.