Tibast

OM MIG:

Jag har alltid varit intresserad av möten och relationer mellan människor. Jag får ofta höra att det är lätt att prata med mig och att det känns som att jag lyssnar, är empatisk och närvarande i stunden. Detta gör mig glad eftersom jag strävar till att mina klienter ska uppleva att de är prioriterade och viktigast då vi möts. Min målsättning som psykoterapeut och arbetshandledare är att mina klienter känner att de öppet och i förtroende kan diskutera om sina tankar, känslor och upplevelser med mig.

Jag tror att alla mår bra av att få prata och bli hörda av någon. Ibland kan det behövas hjälp av en neutral part för att kunna stanna upp i stunden, i lugn och ro fundera på situationen och tillsammans hitta nya tankemodeller, sätt att agera och lösningsmodeller i den rådande livssituationen.

Jag erbjuder psykoterapi till familjer och par på finska, svenska och engelska. Vi kan träffas i olika uppsättningar i enlighet med era önskemål. Jag erbjuder även stödsamtal, arbetshandledning och organisationskonsults tjänster

UTBILDNING

  • Magister i statsvetenskap, socialpsykologi och socialt arbete
  • Registrerad psykoterapeut på specialnivå (julkiterhikki.valvira.fi)
  • Par- och familjepsykoterapeut, FPA:s serviceproducent
  • Avlagda grund- och fördjupade studier i EFCT – emotionellt fokuserad parterapi
  • Arbetshandledare och organisationskonsult. Utbildningen är godkänd av Suomen työohjaajat ry
  • JET-examen – specialyrkesutbildning i ledarskap

ARBETSERFARENHET:

  • Över 20 års erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom social-och hälso samt bildningssektorn, bl.a av arbete som familjerådgivare, socialarbetare och skolkurator
  • Över 10 års erfarenhet av ledarskap, bl.a som socialservicechef och enhetschef